Διοικητικά Συμβούλια Συλλόγων

ΟΣΤΡΙΑ

ΠΑΤ

Πρόεδρος Μπατσής Νικόλαος,

Αντιπρόεδρος Μπετσάκος Βασίλειος,

Γενικός Γραμματέας Καφαντάρης Στέφανος,

Ταμίας Νικολάου Νικόλαος,

Έφορος υλικού Κόκκαλης Αθανάσιος,

Έφορος αγώνων Πολυμεράς Βασίλειος,

Έφορος δημοσίων σχέσεων Βραγοτέρης Αντώνιος,

Μέλος Τσιάλης Απόστολος,

Μέλος Χουχούλης Αντώνης

Πρόεδρος Καραμάνης Θωμάς,

Αντιπρόεδρος Πεχλιβανίδης Κωνσταντίνος,

Γενικός Γραμματέας Καφαντάρης Στέφανος,

Ταμίας Ζευγώλης Φρίξος,

Έφορος υλικού Παλάσκος Αντώνιος,

Έφορος αγώνων Νερουλίδης Ιωάννης,

Έφορος δημοσίων σχέσεων Μπαλλάς Σωτήριος,

Μέλος Νουκάρης Αθανάσιος,

Μέλος Μαυρίδης Γεώργιος

Πρακτικά Σύστασης Συμβουλίων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΣ ΟΣΤΡΙΑ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΣ ΠΑΤ 2016