Διοικητικά Συμβούλια Συλλόγων

ΟΣΤΡΙΑ

ΠΑΤ

Πρόεδρος Μπετσάκος Βασίλης

Αντιπρόεδρος Μπατσής Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας Καφαντάρης Στέφανος

Ταμίας Νικόλαου Νικόλαος

Έφορος υλικού Πολυμεράς Βασίλειος

Έφορος αγώνων Τσιάλης Απόστολος

Έφορος δημοσίων σχέσεων Κεχαΐδης Μελέτης

Μέλος Νερουλίδης Ιωάννης

Μέλος Χουχούλης Αντώνης

Πρόεδρος Καραμάνης Θωμάς

Αντιπρόεδρος Πεχλιβανίδης Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας Καφαντάρης Στέφανος

Ταμίας Ζευγώλης Φρίξος

Έφορος υλικού Γαλάρας Ανέστης

Έφορος αγώνων Ελευθεριάδης Ιορδάνης

Έφορος δημοσίων σχέσεων Καραγεωργάκης Σταύρος

Μέλος Γιακουστίδης Σπυρίδων

Μέλος Παλάσκος Αντώνης

Πρακτικά Σύστασης Συμβουλίων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΣ ΟΣΤΡΙΑ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΣ ΠΑΤ 2016