ΧΡΗΣΙΜΑ Links

Links ΕΝΩΣΕΩΝ

 

ΕΣΣΚΕΔΥΜ (Μακεδονίας)

ΕΣΣΑΜΘ (Μακεδονίας-Θράκης με έδρα Καβάλα)

ΕΣΣΝΘ-Χ (Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής)

ΕΣΣΚΕ (Κεντρικής Ελλάδας)

ΕΣΣΝΑ (Νομού Αττικής)

ΕΣΣΠ (Πελοποννήσου)

ΕΣΣΚ (Κρήτης)

Links ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 

Από το αρχείο της ΕΣΟ (Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία)

Translate »