Υποβολή υποψηφιοτήτων για τα όργανα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στην Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση Δεκεμβρίου 2016

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. υπενθυμίζει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για οποιοδήποτε από τα τρία όργανα της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. (Διοικητικο Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο) λήγει στις 11/12/2016.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφρόμενοι να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης υποψηφιότητας και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. στο email saeakeam@hotmail.com .

Comments are closed.

Translate »